Skip to content
april 11, 2024

Vädret tar hårt på föret!

Vi har påbörjat att plocka bort ruskning på vissa sjöar och vattendrag eftersom det kan gå väldigt fort med isarna vid rådande vädersituation utan minusgrader, senast info om is status och ruskstatus finns på hemsidan under fliken ”Ledinformation” eller på ”skoterspår.se” Det börjar även bli vatten i bäckarna så var försiktiga över snöbryggor, det kan gå fort att bäckar och is vråkar öppnar sig. Även om isarna medger möjlighet att åka på så kan anslutningsmöjlighet saknas på grund av snöbrist, då gäller det att förhålla sig till Terrängkörningslagen.

Back To Top