skip to Main Content

Kontakt

VÄSEK – Västjämtlands snöskoterområde,  är en ekonomisk förening. Föreningen samordnar drift och underhåll av avgiftsbelagda skoterleder i området.

Den bildades 2006 av skoterklubbar i västra delen av Åre kommun. Skoterklubbarna består av skoteråkare och medlemmar som har lokala kunskaper om skoterlederna.

Back To Top