Skip to content

Korta frågor & svar

Får jag köra skoter utanför skoterlederna?

Ja, men endast utanför förbudsområden.

Det är dock förbjudet att köra på annans mark om det finns risk att du orsakar skada.

Det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

Är det tillåtet att köra snöskoter i fjällen på leder som är avsedda för skidåkning?

Det finns inget allmänt förbud att köra skoter på vinterleder i fjällen, men det kan finnas lokala förbud.

Den som kör snöskoter har alltid väjningsplikt mot skidåkare. Det gäller även på skoterleder.

Varför måste jag betala ledavgifter?

Skoteråkning ingår inte i allemansrätten. Skoterleder finansieras på olika sätt.

Ledavgifterna används till att betala markupplåtelser, drift och underhåll av skoterleder.

Ju fler som betalar ledavgifter, desto bättre kan skoterlederna prepareras, skyltas och underhållas.

Vad går ledavgiften till?

Varje mil skoterled kostar cirka 25 000 kronor för markupplåtelser, drift och underhåll.

Skötsel av skoterleder utförs av entreprenörer samt skoterklubbarnas medlemmar.

Vad händer om jag inte betalar ledavgiften?

Det är obligatoriskt att betala ledavgift på avgiftsbelagda skoterleder.

När markägare har medgivit rätt att ta betalt för skoteråkning på lederna kan utebliven betalning innebära rättsliga påföljder.

Kan jag få rabatt på ledavgiften, om jag bara åker skoter korta sträckor?

Nej, samma ledavgift gäller för alla.

Ledavgiften kan betraktas som entrébiljett till ledområdet. Det innebär att du har rätt att nyttja skoterlederna i valfri omfattning under den tid du har betalat avgift för.

Varför är ledavgifter billigare för kommuninvånare?

Alla kan köpa säsongkort med förmånlig rabatt fram till årsskiftet.

VÄSEK har ett ordinarie pris för säsongkort för att nyttja skoterleder i Västjämtlands Snöskoterområde och ett lägre pris till kommuninvånare med kommunkort.

Övriga ledavgifter är lika för alla.

Kommunkort ger dig rabatt hos flera företag i kommunen. Om du är folkbokförd i kommunen kan du ansöka om kommunkort på kommunens bibliotek.

Hur visar jag att jag har betalat ledavvgiften?

Har du betalat via Outbby-appen syns det i appen.

Har du inte telefonen med dig kan du uppge ditt telefonummer – då kan Ledvärden kontrollera i sin app att du har betalat.

Vem får köra snöskoter i Sverige?

För att köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och antingen har ett förarbevis för snöskoter utfärdat efter 1/10 2009 eller körkort för bil eller traktor, utfärdat före 1/1 2000.

För personer från EES-länder (EU samt Norge, Island och Liechtenstein) gäller att om du har behörighet att köra snöskoter i hemlandet får du också köra i Sverige.

Vad gäller för norska förare, som skall köra snöskoter i Sverige?

Om du har rätt att köra snöskoter i Norge, gäller det även i Sverige.

Var får jag köra snöskoter i Sverige?

Enligt Terrängkörningslagen får man köra snöskoter i Sverige om det är tillräckligt mycket snö i terrängen, så att man inte förstör marken eller växtligheten. Med terräng menas all mark utanför väg.

Inom VÄSEKs område, och i resten av Åre kommun, finns flera regleringsområden – i vissa får du köra längs markerade skoterleder i andra är det förbjudet.

Hur fort får jag köra snöskoter?

Högsta hastigheten är 70 km/tim, men i vissa områden finns lägre hastighetsgränser.

Vid passage över väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

Får jag köra snöskoter på isar?

Ja, det är generellt tillåtet.

Får man kör med ATV med bandsats på lederna?

I dagsläget finns inget förbud mot ATV med bandsats på skoterleder i VÄSEKs område.

Back To Top