skip to Main Content

Allt har sitt slut!

Säsongen lider mot sitt slut och med det även prepareringen av lederna. Några leder kommer köras mer men merparten avslutar vi prepareringen på. Lederna inom kommunala regleringsområden stängs 1 maj och inom statliga 19 april. Terrängkörningslagen gäller så det förutsätter att det finns tillräckligt med snö. 

Back To Top