skip to Main Content

Isstatus: Storlien – Handöl – Ånn – Gevsjön

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Gevsjön

60-70 cm

2023-03-07

Norra Rensjön

65 cm varav ett lager på 25 cm dubbel is överst

2023-01-19

”Lillsjön/Mellansjön”

50 cm

2023-02-03

Södra Rensjön

50 cm
Oförändrad

2023-02-16

Norder Gråsjön

50 cm
Oförändrad, en del vatten förekommer på isen.

2023-02-16

Harsjön

50 cm
Oförändrad.

2023-02-16

Ånnsjön

50-70 cm

2023-03-11

Kösjön, södra överfarten mot Edsåsdalens ledområde.

50-55 cm

2023-02-04

Enan

Ej mätt denna säsong

Ruskas ej

Handölan

Ej mätt denna säsong

Ruskas ej

Back To Top