skip to Main Content

Isstatus: Storlien – Handöl – Ånn – Gevsjön

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Gevsjön

Ruskningen borttagen

2023-04-29

Norra Rensjön

Ruskningen borttagen

2023-04-29

”Lillsjön/Mellansjön”

Ruskningen borttagen

2023-04-29

Södra Rensjön

Ruskningen borttagen

2023-04-29

Norder Gråsjön

Ruskningen borttagen

2023-04-29

Harsjön

Ruskningen borttagen

2023-04-29

Ånnsjön

Ruskningen borttagen

2023-04-15

Kösjön, södra överfarten mot Edsåsdalens ledområde.

Mätningen avslutad.

2023-04-15

Enan

Ej mätt denna säsong

Ruskas ej

Handölan

Ej mätt denna säsong

Ruskas ej

Back To Top