Skip to content

Isstatus: Storlien – Handöl – Ånn – Gevsjön

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Gevsjön

70-90 cm. inga dubbelisar.

2024-02-25

Norra Rensjön

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

”Lillsjön/Mellansjön”

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Södra Rensjön

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Norder Gråsjön

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Harsjön

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Ånnsjön

Mätning avslutad, ruskmarkering borttagen!

2024-04-13

Kösjön, södra överfarten mot Edsåsdalens ledområde.

Mätningen avslutad,

2024-04-15

Enan

Mätningen avslutad! Leden från Enan till Handöl är nu stängd, snötillgången är bristfällig på myrarna, därav ej lämpligt med skoterkörning.

2024-04-15

Ruskas ej

Handölan

Mätningen avslutad, 

2024-04-15

Ruskas ej

Back To Top