skip to Main Content

Isstatus: Skalstugan – Medstugan – Stor-Rensjön

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Stor-Rensjön (östra leden)

30 cm

2023-02-01

Stor-Rensjön (västra leden mot Skalstugeleden)

30 cm

2023-02-01

Äggsjön

Ej mätt denna säsong

Daltjärn

50 cm en del vatten på isen

2022-12-30

Back To Top