skip to Main Content

Isstatus: Anjan – Kolåsen – Kallsedet – Bottnen

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Anjan

30 cm +

2023-01-03

Stor-Rensjön (västra leden)

30 cm

2023-02-01

Stor-Rensjön (östra leden)

30 cm

2023-02-01

Äcklingen

50 cm

2023-02-05

Juvuln (Kallsedet–Kyrkstigen)

Ej mätt denna säsong

Juvuln (Bottenleden)

40 cm

2023-01-30

Bottentjärn

40 cm

2023-01-30

Finningen

42 cm

2023-01-30

Hästskotjärn

38 cm

2023-01-30

Utsulan

Ej mätt denna säsong

Kallsjön (norra överfart vid Smedjeviken)

Stängd för denna säsong

2023-04-13

Back To Top