Skip to content

Isstatus: Anjan – Kolåsen – Kallsedet – Bottnen

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Anjan

70 cm.

2024-03-06

Stor-Rensjön (västra leden)

70 cm.

2024-03-06

Stor-Rensjön (östra leden)

35 cm.+

2024-01-18

Äcklingen

35 cm.+

2024-01-18

Juvuln (Kallsedet–Kyrkstigen)

Mätningen ej påbörjad

Juvuln (Bottenleden)

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Bottentjärn

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Finningen

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Hästskotjärn

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Utsulan

Mätningen ej påbörjad

Kallsjön (norra överfart vid Smedjeviken)

Mätning avslutad, leden över sjön är nu stängd!

2024-04-11

Back To Top