Skip to content

Isstatus: Kall-Rör – Sulviken – Kall

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Kallsjön (norra överfarten, Smedjeviken)

Mätning avslutad, leden över sjön är nu stängd!.

2024-04-11

Kallsjön (södra överfarten, Grundsviken)

Mätning avslutad, leden över sjön är nu stängd!

2024-04-09

Rentjärnarna

40 cm.+

2023-12-22

Väster-Kjolsjön

90 cm.

2024-03-10

Öster-Kjolsjön

95 cm.

2024-01-30

Äggsjön

90 cm.

2023-03-10

Kvarnsjön

30 cm.+

2023-12-22

Utsulan

40 cm.+

2023-12-22

Back To Top