Skip to content

Isstatus: Huså

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Kallsjön (norra överfarten, Smedjeviken)

Mätning avslutad, leden över sjön är nu stängd!

2024-04-11

Kallsjön (södra överfarten, Grundsviken)

Mätning avslutad, leden över sjön är nu stängd!

2024-04-09

Västerkjoland

90 cm.

2024-03-10

Österkjoland

95 cm.

2024-03-10

Äggsjön

90 cm.

2024-03-10

Daltjärn

100 cm.

2024-03-10

Kvarnsjön

30 cm.

2023-12-22

Gruvdammarna

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Back To Top