skip to Main Content

Isstatus: Huså

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Kallsjön (norra överfarten, Smedjeviken)

Är stängd för denna säsong,

2023-04-13

Kallsjön (södra överfarten, Grundsviken)

Är stängd för denna säsong.

2023-04-11

Häggsjön

20 cm

2022-12-31

Västerkjoland

50 cm

2023-02-05

Österkjoland

70 cm

2023-02-05

Äggsjön

70 cm

2023-02-05

Daltjärn

60 cm

2023-02-05

Kvarnsjön

25 cm.

2023-01-07

Gruvdammarna

Ruskningen borttagen

2023-04-17

Back To Top