Skip to content

Isstatus: Underåker – Järpen

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Åresjön

Mätning avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-11

Åresjön, överfart Såå

Mätning avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-11

Såsjön

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Brattlandssjön

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Helgesjön

Mätning avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-13

Indalsälven, västra överfarten Undersåker

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-03-31

Indalsälven, östra överfarten Undersåker

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-02

Andsjön

Mätning avslutad, leden är nu stängd!

2024-04-12

Gulsjön

Mätning avslutad, leden är nu stängd!

2024-03-05

Oxögat

Mätningen ej påbörjad.

2023-04-17

Glån

Mätning avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-13

Långtjärnen

Mätning avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-13

Östra Skaltjärn

Mätning avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-12

Indalsälven, Tossön–Gulåviken Järpen

Mätning avslutad, ruskmarkering borttagen..

2024-04-08

Hissjön

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Järptjärn

Mätningen avslutad, ruskmarkering borttagen.

2024-04-15

Back To Top