Skip to content

Isstatus: Underåker – Järpen

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Åresjön

22-32 cm. Dubbel is och en del vatten på några ställen.

2023-12-22

Åresjön, överfart Såå

22-32 cm. Dubbel is och en del vatten på några ställen.

2023-12-22

Såsjön

25-35 cm i spåret, dubbelisar förekommer framförallt utanför spåret.

2023-12-18

Brattlandssjön

30 cm+ dubbelis, 15 cm. snöis, 15 cm kärnis, vid överfarten vid kraftledningen.

2023-12-14

Helgesjön

20-35 cm. dubbelis, trippelis och snöis.

2023-12-30

Indalsälven, västra överfarten Undersåker

30-40 cm.

2024-01-13

Indalsälven, östra överfarten Undersåker

30-40 cm.

2024-01-13

Andsjön

40 cm.+

2024-01-07

Gulsjön

40 cm.+

2024-01-07

Oxögat

Mätningen avslutad.

2023-04-17

Glån

Mätningen avslutad.

2023-04-17

Långtjärnen

Mätningen avslutad.

2023-04-17

Skaltjärn

30 cm+

2023-12-14

Indalsälven, Tossön–Gulåviken Järpen

20 cm.

2023-12-24

Hissjön

30 cm+

2023-12-14

Järptjärn

30 cm+

2023-12-14

Back To Top