skip to Main Content

Isstatus: Underåker – Järpen

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Åresjön

50 cm+

2023-03-08

Åresjön, överfart Såå

50 cm+

2023-03-08

Såsjön

50 cm+

2023-03-08

Brattlandssjön

45 cm+

2023-03-08

Helgesjön

45 cm +

2023-01-28

Indalsälven, västra överfarten Undersåker

Är tillfälligt avstängd pga rådande vädersituation.

2023-03-01

Indalsälven, östra överfarten Undersåker

30 cm

2023-03-04

Andsjön

50 cm +

2023-03-08

Gulsjön

50 cm +
Vatten på isen förekommer.

2023-03-08

Oxögat

20-30 cm

2023-01-16

Glån

40-50 cm

2023-03-03

Långtjärnen

40-45 cm

2023-03-03

Skaltjärn

35 cm.

2023-01-08

Indalsälven, Tossön–Gulåviken Järpen

35-40 cm

2023-03-03

Hissjön

50 cm+

2023-03-09

Järptjärn

50 cm+

2023-03-09

Back To Top