skip to Main Content

Isstatus: Underåker – Järpen

Skoteråkning över isar sker på egen risk, men det är säkrast att följa markerade skoterleder.

Innan skoterleder ruskmarkeras kontrolleras isens tjockleken på skoterleder över sjöar och vattendrag.
När isläget förändras, kan information uppdateras.

Ruskning av sjöar visas i kolumnen ”Ruskstatus” med:

ruskning utförd
ruskning inte utförd / ruskning borttagen
ruskmarkeringar står kvar, men vi avråder från skoteråkning över isen

Sjö

Isläge

Datum

Ruskstatus

Åresjön

Ruskningen borttagen.

2023-04-14

Åresjön, överfart Såå

Är stängd för denna säsong.

2023-04-13

Såsjön

Ruskningen borttagen

2023-04-16

Brattlandssjön

Ruskningen borttagen

2023-04-16

Helgesjön

Ruskningen borttagen.

2023-04-14

Indalsälven, västra överfarten Undersåker

Är stängd för denna säsong

2023-04-10

Indalsälven, östra överfarten Undersåker

Är stängd för denna säsong

2023-04-11

Andsjön

Ruskningen borttagen

2023-04-17

Gulsjön

Ruskningen borttagen

2023-04-17

Oxögat

Ruskningen borttagen

2023-04-17

Glån

Ruskningen borttagen

2023-04-17

Långtjärnen

Ruskningen borttagen

2023-04-17

Skaltjärn

Ruskningen borttagen

2023-04-16

Indalsälven, Tossön–Gulåviken Järpen

Är stängd för denna säsong

2023-04-13

Hissjön

Ruskningen borttagen

2023-04-16

Järptjärn

Ruskningen borttagen

2023-04-16

Back To Top