Skip to content
Skylt Påbjuden skoterled

Påbjuden skoterled

Den runda påbudsskylten innebär att du måste följa leden. Det är förbjudet att köra utanför. Som vanligt gäller att marken ska vara väl snötäckt. Leden är öppen som längst till 19 april.
För exempelvis räddningstjänst, naturbevakare och renskötare finns undantag i lagen.

Back To Top