Skip to content
Skylt väljningsplikt

Väjningsplikt

Du som skoterförare, har alltid väjningsplikt, även på skoterled. Visa hänsyn och dela med dig av leden.
På vinterlederna samsas du med skidåkare, hundspann, gående och ibland även ryttare.

Back To Top