Skip to content

Läget har avsevärt förbättrats bara på några dagar. Generellt så är våra leder farbara.

Dock uppmanas till stor försiktighet då bäckar har skurit och det kan vara svårt att ta sig fram. Vattenansamlingar förkommer fortfarande. Det är väldigt mycket is som har svallat som gör det mycket halt.
På våra högfjällsleder kan det vara väldigt lite snö och terräng körnings lagen är tydlig, Marken skall vara väl täkt med snö.
Vi väntar på lägre temperaturer med nederbörd, detta innebär att faror såsom svallande is samt övriga hinder syns dåligt.
Tänk er för då lokala avvikelser förekommer ni ansvarar själv för er säkerhet.
Bild från Harsjön norr om Ånn idag.
Vänliga hälsningar
Back To Top