Skip to content

Allmänt viktigt meddelande!

På grund av senaste dagarna regnande i samband med hårda vindar, samt höga temperaturer så är vårt ledområde påverkat.
På många sjöar är det mycket vatten, på lederna så finns det mycket svallis som gör att det är svårt att köra.
Snöbryggor över bäckar har försvagats.
På våra högfjällsleder så är det lite snö och vi påminner om terrängkörningslagen som alltid gäller.
Marken skall vara väl snötäckt. att ersätta överfart via sjöled med Att välja land runt en sjö är heller ej tillåtet i reglerade områden.
Vi uppmanar till stor försiktighet och avråder till körning på många ställen.
Det råder stora lokala avvikelser.
Inventering pågår och vi kommer att uppdatera eftersom.
Vi ser dock positivt på kommande veckor då det inte behövs mycket snö och kyla för att lederna åter skall bli fina

Back To Top