Skip to content
Det är fortfarande väldigt luriga isar i vårat område och det gick i genom 2 skotrar på Storrensjön igår. Vi avråder från all körning på sjöar innan vi har ruskat lederna. Det skiljer otroligt mycket i tjocklek på isarna och det är mycket vatten under snön.
Vi kollar regelbundet och kommer skriva ut på hemsidan när sjöarna blir ruskade.
Var rädda om er och åk inte på osäkra isar.
Med skoterhälsningar och med snart återseende på skoterlederna.
Back To Top